Những kỹ năng giá trị quyết định cơ hội việc làm

Tư duy phản biện không chỉ đơn thuần là sự tiếp nhận và duy trì thông tin thụ độn

1. Team work (Làm việc nhóm)

Là kỹ năng tương tác giữa các thành viên trong đội, nhằm thúc đẩy phát triển công việc cũng như đưa ra được những giải pháp tốt nhất. Điều quan trọng khi làm việc nhóm đó chính mỗi thành viên trong đội phải biết phát huy các thế mạnh của mình và tôn trọng ý kiến của những thành viên còn lại để công việc diễn ra trôi chảy hơn.
Để phát huy tinh thần team work cao nhất, các bạn cần nắm vững những kỹ năng sau: Xây dựng vai trò chính; Phát triển quá trình làm việc; Kỹ năng quản lý hội họp; Sáng tạo và kích thích tiềm năng.

2. Problem Solving (Giải quyết vấn đề)

Là cách thức suy nghĩ nhằm làm rõ và đưa ra giải pháp thực thi để giải quyết một vấn đề, chủ yếu là tìm cách đạt được mục tiêu khi có khó khăn hoặc ở trong hoàn cảnh điều kiện hạn chế.
Các kỹ năng gồm: Xác định vấn đề; Phân loại; Mô hình hóa; Sử dụng các công cụ để giải quyết; Lên quy trình giải quyết.

3. Communication (Kỹ năng giao tiếp)

Mục đích của giao tiếp là phải truyền tải được các thông điệp. Muốn truyền đạt thành công, bạn phải truyền đi được suy nghĩ cũng như ý tưởng của mình một cách hiệu quả nhất. Nếu không, những ý tưởng của bạn sẽ không được phản ánh, gây nên sự hiều lầm và tạo ra những rào cản để bạn đạt được mục tiêu.
Nên ứng dụng những kỹ năng giao thông qua các hoạt động: Thuyết trình trước đám đông; Truyền đạt thông tin; Lắng nghe và thu thập thông tin.

4. Critical Thinking ( Tư duy phản biện)

Tư duy phản biện không chỉ đơn thuần là sự tiếp nhận và duy trì thông tin thụ động. Đó là quá trình tư duy lập luận phản bác lại kết quả của một quá trình tư duy khác nhằm xác định lại tính chính xác của thông tin. Lập luận phản biện cần phải rõ ràng, logic, đầy đủ bằng chứng và khách quan.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *